અમદાવાદ / બ્રેકઅપ બાદ પ્રેમીને ફરી મેળવવા યુવતી ઇન્સ્ટાગ્રામથી સંપર્કમાં આવેલા જ્યોતિષીના રવાડે ચડી, પછી ન થવાનું થયું

After a breakup in Ahmedabad  girl went to astrologers her lover back jewelry on the pretext of a ritual

અમદાવાદમાં બ્રેકઅપ બાદ પ્રેમીને ફરી મેળવવા યુવતી જ્યોતિષીના રવાડે ચડી ગયા બાદ  જ્યોતિષીએ યુવતીને એકલી બોલાવી વિધિના બહાને દાગીના પડાવી લીધા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ