હિસ્સેદારી સહયોગ / અદાણી ટોટલ ગેસ એન્ડ ટોરેન્ટ ગેસ IGX માં પાંચ ટકા હિસ્સેદારી ખરીદનાર પ્રથમ સ્ટ્રેટેજિક ઈન્વેસ્ટર્સ બની

Adani Total Gas, Torrent Gas become first strategic investors in IGX

અદાણી ટોટલ ગેસ એન્ડ ટોરેન્ટ ગેસ ઈન્ડીયન ગેસ એક્સચેન્જમાં પાંચ ટકા હિસ્સેદારી ખરીદનાર પ્રથમ સ્ટ્રેટિજિક ઈન્વેસ્ટર્સ બન્યાં છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ