એગ્ઝિટ પોલ / AAP ગાજ્યું પણ વરસ્યું નહીં? VTV EXIT POLL માં બેઠકોનો આંકડો જાણી ચોંકી જશો

AAP roared but not rained? You will be shocked to know the number of seats in VTV EXIT POLL

ગુજરાતની 182 વિધાનસભાની બેઠકો પર ભાજપ, કોંગ્રેસને કેટલી બેઠક મળશે તેનો VTVના એગ્ઝિટ પોલમાં અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ