જાહેરાત / આધાર પાન કાર્ડ લિંક કરાવવાની તારીખમાં ફરીથી ફેરફાર; અહીંથી ચેક કરીને જાણો સ્ટેટસ

Aadhar Card Pan Card linking date extended to 31 March 2021

કોરોના વાયરસ મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને આવકવેરા વિભાગે પાન કાર્ડ-આધાર કાર્ડને લિંક કરવાની તારીખ વધારવાની જાહેરાત કરી છે. હવે પાન કાર્ડ-આધાર કાર્ડ 31 માર્ચ 2021 સુધી લિંક કરી શકાશે. જો તમારી પાન-આધાર લિંક નહીં કરાવો તો પાન કાર્ડ અમાન્ય ગણવામાં આવશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ