ગાંધીનગર / ગાંધીનગરમાં આજે ખેડૂતોની રેલી, પાયાની જરૂરીયાતો પૂરી કરવા અન્નદાતાની માંગ

A farmers' rally has been organized in Gandhinagar today.

આજે ગાંધીનગરમાં ખેડૂતોની રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રેલી દહેગામથી ગાંધીનગર સુધી ખેડૂતોની રેલી યોજશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ