તમારા કામનું / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે Gratuityને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર, મોદી સરકારની આ જાહેરાતથી થશે 7 લાખનો ફાયદો

7th pay commission govt isuued calculation for gratuity da leave encashment for employees cpc

1 જાન્યુઆરી 2020એ વધેલા 4 ટકા ડીએ, 1 જુલાઈ 2020એ વધીને 3 ટકા ડીએ અને 1 જાન્યુઆરી 2021એ વધેલા 4 ટકા ડીએના મોટાભાગના હપ્તાઓને જોડીને મોંઘવારી ભથ્થુ 28 ટકા કરી દેવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ