ટેક્નોલોજી / મોબાઇલમાં નથી આવી રહ્યું 5G નેટવર્ક? તો ફોનમાં ફટાફટ ચેન્જ કરો આ setting, મળશે રોકેટ જેવી સ્પીડ

5G network is not coming in mobile? So change this setting in the phone

જો તમારા ફોનમાં 5G સર્વિસ યોગ્ય રીતે નથી મળી રહી તો તેની પાછળ નેટવર્કની સમસ્યા નહી પરંતુ તમારા ફોનનું સેટિંગ્સ હોય શકે છે, ઘણી વખત ખોટા સેટિંગ્સ હોવાના કારણે નેટવર્કમાં આવે છે મુશ્કેલી 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ