સલાહ / અહીં તકો મળતી નથી એટલે આવી ઘટનાઓ થાય છે: કેનેડામાં ચાર ગુજરાતીઓના મોત પર નીતિન પટેલનું સૂચક નિવેદન

4 death Gujarati people at Canada-US border, Important statement of Nitin Patel

પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કહ્યું કેટલાક લોકો ટૂંકો રસ્તો શોધી ગેરકાયદેસર જવાનો પ્રયાસ કરે છે, સરકાર એવી તક ઉભી કરે કે લોકોને વિદેશનો મોહ ઓછો થાય

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ