અચરજ / વડોદરામાં 100 વર્ષ માટે 27 વસ્તુઓ જમીનમાં દાટી દેવાઈ, જાણો શા માટે આવું કરાયું

27 things buried in the ground for 100 years in Vadodara, find out why this happened

વડોદરા રેલવેની ડીઆરએમ ઓફિસની. 100 વર્ષ પૂર્ણ થતા આ 100 વર્ષનો ઈતિહાસ આવતા 100 પછી પણ લોકોમાં જીવંત રહે તે માટે ઓફિસની સામે ટાઈમ કેપ્સ્યુલ જમીનમાં ઉતારવામાં આવી .

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ