ગર્વ / 20 રાજ્યો, 140 દિવસ, 22834 કિમી..રાજકોટના યુવકે ભારતને જોયું અને જાણ્યું, કહ્યું મુસ્લિમ તરીકે મેં 3 ધામની યાત્રા કરી, અનુભવ કર્યો શેર

20 states 140 days 22834 km Young man from Rajkot saw and knew India

રાજકોટના યુવાને ભારતને જાણવા અને માણવા માટે બાઇકથી પ્રવાસની શરૂઆત કરી હતી અને 140 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન અનેક પ્રાંતનો પ્રવાસ કર્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ