તણાવ / ઇરાકના બગદાદના ગ્રીનઝોનમાં વધુ 2 મિસાઇલથી હુમલા, કોઇ જાનહાનિના અહેવાલ નહીં

2 Rockets Hit Iraq Capital Baghdad Green Zone

ઇરાન અને અમેરિકાના  તણાવ વચ્ચે એકવાર ફરી બગદાદ પર રોકેટ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા છે. સૂત્રોને મળતી માહિતી મુજબ AFP રક્ષા સૂત્રો દ્વારા મળતી જાણકારી મુજબ ઇરાકની રાજધાની બગદાદ પર બે કત્યુશા રોકેટ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફાયરિંગ ગ્રીન ઝોન વાળા વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ