ભૂકંપ / 10 સૌથી ભયાનક ભૂકંપ: 2001માં ગુજરાતમાં હજારો લોકો થયા હતા તબાહ, જાપાનમાં 2011માં ઈતિહાસની સૌથી મોટી આફત, જુઓ આખું લિસ્ટ

10Worst Earthquakes 2001 thousands of people were devastated in Gujarat

દુનિયાના 10 સૌથી વિનાશક ધરતીકંપ આવ્યા હતા. જેમાં 1 ભારતમાં પણ કચ્છમાં આવેલ ભૂકંપનો સમાવેશ થાય છે. જાણો 10 સૌથી વિનાશક ધરતીકંપ વિશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ