આણંદ / '0' ટકા પરિણામ: ગુજરાતની એક એવી શાળા જ્યાં ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ, ભણતર અંગે ઉઠ્યા સવાલો

Zero percent result of Swami Mayatitanand School Std 10 of Umreth, Anand

સ્વામી માયાતીતાનંદ શાળાના 25 વિદ્યાર્થીઑએ ધોરણ 10 બોર્ડની એક્ઝામ આપી પણ તમામ વિદ્યાર્થી નાપાસ થયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ