ચેતવણી / દરરોજ Shower લેનારા લોકો થઇ જાય સાવધાન ! નહીં તો સ્કીનને થઇ શકે આવુ નુકસાન

your daily shower routine could be damaging your skin

જે લોકો દરરોજ શાવર લે છે તો એવા લોકો સાવધાન થઇ જાય. કારણકે તેનાથી તમે ભલે ફ્રેશ અનુભવી રહ્યાં હોય પરંતુ તે તમારી સ્કિનને બગાડી શકે છે. એક સંશોધનમાં આ વાતનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. સ્કિનકેર નિષ્ણાંતે દરરોજ શાવર લેનારા લોકોને ચેતવણી આપી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ