અનોખું / અહીંયાના લોકો 5100 રૂપિયા આપીને 'ગાય' સાથે એક કલાક વીતાવી રહ્યા છે

You Can Now Pay 5100 Rupees And Get Relax Session By Cuddling A Cow For An Hour

આપણા દેશમાં ગાયને 'માતા' નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ