ખાસ વાંચો / જો તમે વેકસીનના બંને ડોઝ લીધા હશે તો તમે કરી શકશો આ કામ.નહીતર ઘરે બેસો,મજા કરો

You can do this if you have taken both doses of the vaccine. Otherwise sit at home and have fun.

અમદાવાદના ટૂર-ટ્રાવેલ સંચાલકોનો નિર્ણય.વેકસીનના બંને ડોઝ લીધા હશે તો જ પરિવારનું ટૂર બૂકિંગ કરાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ