તમને ખબર છે? / કામ કરતી વખતે જ કેમ આવે છે સૌથી વધારે બગાસા? તેનો મગજ સાથે છે સીધો સંબંધ, જાણો શું કહે છે સાયન્સ

yawn during work science behind yawning

જ્યારે આપણે કામ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઘણીવાર બગાસા ખાતા હોઈએ છીએ, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેની પાછળનું લોજીક શું છે? તેની પાછળ વિજ્ઞાન કેવી રીતે કામ કરે છે?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ