25 મે / વર્લ્ડ થાઈરોઈડ દિવસ: શરીરમાં આ ઈસારો ભયજનક, ઉજવણીનો ઈતિહાસ, રોગના લક્ષણો અને ઉપાયો વિશે A ટુ Z માહિતી

World Thyroid Day: Learn the history of the celebration, this dreaded creature in the body

થાઈરોઇડ એક નાની ગ્રંથી છે તેનો પતંગિયા જેવો આકાર હોય છે તે ગરદનના નીચેના ભાગે મધ્યમાં આવેલી છે, તેનું પ્રાથમિક કાર્ય શરીરના ચયાપચય દરને અંકુશિત કરવાનું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ