તમારા કામનું / વેલેન્ટાઈન પર તમારા પાર્ટનરને સ્પેશિયલ રીતે કરો વિશ, WhatsAppએ લોન્ચ કર્યું ખાસ સ્ટિકર

Wish your partner in a special way on Valentines Day WhatsApp has launched a special sticker

વેલેન્ટાઈન ડે પર પાર્ટનરને પ્રેમનો ઈઝહાર કરવાની ઘણી રીત છે. પરંતુ વોટ્સએપના વેલેન્ટાઈન સ્ટિકર્સમાં તમે પ્રેમનો ઈઝહાર કરવા માટે વોટ્સએપ વેલેન્ટાઈન સ્ટિકર્સ આ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ