વેક્સિન / આખરે કોને મળશે પ્રથમ પરવાનગી? હવે આ કંપનીએ ફરીથી તેની રસીની મંજૂરી માટે કરી અરજી

Who will get the first permission? Now the company has again applied for its vaccine approval

ભારત બાયોટેકની વેક્સિન કોવાક્સિનની હાલમાં દેશભરના 25 કેન્દ્રોમાં 26 હજાર વૉલંટિયર્સમાં પર ટ્રાયલ ચાલી રહી છે. તેની પ્રથમ અને બીજા તબક્કાના ટ્રાયલ 1000 સ્વયંસેવકો પર હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ