પહેલો ઘા શૂરાનો / ધરતી હોય કે આકાશ, દુશ્મનને કરી દેશે તબાહ! ભારતની નવી ડ્યુઅલ-રોલ મિસાઇલની શક્તિ જાણી ચોંકી જશો

what is dual role capable brahmos supersonic cruise missile

રક્ષા મંત્રાલયે બ્રહ્મોસ એયરોસ્પેસ સાથે 1700 કરોડ રૂપિયાની ડીલ કરી હતી. જેના કારણે વધુમાં વધુ ડ્યુલ-રોલ કેપેબલ સરફેસ ટૂ સરફેસ મિસાઇલ મળી શકે. આ મિસાઇલને લીધે ભારતીય નવસેના વધુ મજબૂત થશે. પરંતુ આ ડ્યુલ-રોલ કેપેબલ બ્રહ્મોસ મિસાઇલ છે શું ? આવો જાણીએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ