ચમત્કાર / VIDEO: ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ સ્વયંભુ પ્રગટ્યું પાણી, ગામના લોકોની આંખો ફાટી રહી

 Water came in the lake of Jashomav village in Patan

પાટણ જિલ્લામાં લોકો પાણી માટે તરસી રહ્યા છે. ત્યાં એક ગામમાં આખું વર્ષ સુકુંભટ રહેલું તળાવ અચાનક છલકાઈ ગયું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ