એગ્ઝિટ પોલ / સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં BJP આગળ પણ AAP વધારશે ટેન્શન, VTV-EXIT POLLમાં જુઓ કોને કેટલી સીટ

VTV Exit poll for saurashtra kutch seat in gujarat elections 2022

ગુજરાતમાં બંને તબક્કાની ચૂંટણી પૂર્ણ થઇ ગયા બાદ હવે જ્યારે વિવિધ એજન્સીઓ દ્વારા Exit Poll દ્વારા તારણ કાઢવામાં આવ્યું તો ગુજરાતમાં એકવાર ફરી મોદી લહેર જોવા મળી રહી છે. ત્યારે VTV News દ્વારા પણ રાજ્યની તમામ બેઠકોને લઇને સર્વે કરવામાં આવ્યો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ