વિશેષ / આવો, ગાયનાં છાણથી પર્યાવરણનું રક્ષણ કરીએ

Vtv Exclusive cow dung for nature fertilizer

જો દીવાલો પર ગાયનાં છાણ અને માટીનું લીંપણ કરવામાં આવે તો કેટલાંય વર્ષો સુધી ત્યાં કરોળિયાનાં જાળાં થતાં નથી. ગરોળી કે મચ્છર પણ ક્યારેય દેખાતાં નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ