તમારા કામનું / પાન કાર્ડ માટે દોડાદોડી ચાલુ છે ત્યાં વોટર IDને આધારકાર્ડ સાથે લિન્કને લઈને સરકારનો નવો આદેશ, જાણો શું

Voter ID-Aadhaar Card Link Govt order not to link Voter ID-Aadhaar very important

જો તમે પણ હજુ સુધી તમારા વોટર આઈડી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડને એકબીજા સાથે લિંક નથી કરાવ્યા તો આ સમાચાર તમને ખુશ કરી દેશે. સરકાર દ્વારા મતદાર કાર્ડ અને આધારને લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ અગાઉ 1 એપ્રિલ, 2023 હતી. જે હવે સરકાર દ્વારા વધારીને 31 માર્ચ 2024 કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ