હેલ્થ / આ વિટામિનની ઉણપ છે આંખો માટે ખતરનાક, થઇ જાઓ સાવચેત નહીતર પસ્તાવાનો પાર નહી રહે

vitamin c is beneficial for eyes

વિટામિન C સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. જાણો વિટામિન Cની શરીરમાં અછતથી ક્યા ક્યા પ્રકારનાં રોગ થાય છે અને ક્યા ક્યા ફૂડસ વિટામિન Cથી ભરપૂર હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ