સત્સંગ / VIDEO: ગુજરાતનાં આ ધારાસભ્યએ તો ધૂણી ધખાવી, ભજન સાંભળીને લોકો થઈ ગયા મંત્રમુગ્ધ

VIDEO: This MLA of Gujarat blew up, people were mesmerized after hearing the bhajan

કાલોલ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અનોખા અંદાજમાં જોવા મળ્યા હતા. ધારાસભ્ય લોકો સાથે સત્સંગ કરતા વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ