ફિયાસ્કો / PM મોદીનાં ગઢમાં TMCનો ફિયાસ્કો : ગુજરાતમાં દીદીને સાંભળવા કોઈ ફરક્યું પણ નહીં

very few people gathers to listen mamata banerjee in gujarat on shahid diwas

મમતા દીદી પણ ગુજરાતમાં એન્ટ્રી કરવાનુ સપનુ સેવી રહ્યા છે. તેને લઈને તેમણે સંબોધન તો કર્યું પણ સાંભળનાર કોઈ ન હતું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ