વાસ્તુ ટિપ્સ / Vastu Shastra : ઘરમાં ભૂલથી પણ ન રાખશો આવા ફૂલો, ભગવાન થઈ જશે નારાજ

vastu tips a dry flower kept in the house is like a dead body immediately remove

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં આજે અમે સૂકા ફૂલો વિશે વાત કરીશુ. ઘરમાં રાખેલા સુકા ફૂલ કોઈ લાશની જેવા હોય છે. જેમ ઘરમાં મૃતદેહ રાખવામાં આવતો નથી તેવીરીતે સૂકા ફૂલ પણ ના રાખવા જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ