કંટ્રોલ રૂમ / વડોદરાવાસીઓ પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન હોય તો આ નંબર પર લગાવો ફોન, તુરંત ઉકેલાશે સમસ્યા

Vadodara Municipal Corporation has started a control room for disposal of drinking water complaints.

વડોદરા મહાનગર પાલિકા દ્વારા પીવાના પાણીની ફરિયાદના નિકાલ માટે કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કર્યો છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ