તહેવાર / રાજ્યમાં ઉતરાયણ પર્વની છેલ્લી ઘડીએ ખરીદી માટે લોકોની ભીડ જામી

રાજ્યમાં ઉતરાયણ પર્વને લઈ છેલ્લી ઘડીની ખરીદી માટે લોકોની ભારે ભીડ બજારમાં ઉમટી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ