કરાર / ભારતના ત્રણ મિત્ર દેશોએ ભેગા થઈને કર્યુ એવું કે ચીનના પરસેવા છૂટી ગયા, કહ્યું આ તો કૉલ્ડ વૉર...

US, China, Britain sign defense alliance agreement

અમેરિકા, બ્રિટન અને ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા રક્ષા ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું. જેમા તેમણે ઓક્સ કરાર કર્યો છે. પરંતુ આ કરારને લઈને ચીનની ઉંઘ હરામ થઈ ગઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ