સ્ટડી / જે લોકોએ કોરોના વેક્સિન લીધી છે, તેમના માટે દુશ્મન બની રહ્યા છે આ લોકો, થયો મોટો ખુલાસો

unvaccinated people increase covid 19 risk for those who are vaccinated study

કોરોના વાયરસ પર કાબૂ મેળવવા માટે સરકાર વેક્સિનેશન પર ભાર આપી રહી છે. ઘણા બધાં લોકોએ વેક્સિનેશન કરાવી લીધું છે. પણ ઘણા એવા લોકો પણ છે, જેમણે વેક્સિન નથી લીધી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ