માવઠું / ભરશિયાળે ગુજરાતના 130 તાલુકાઓમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી, જુઓ ક્યાં કેટલો વરસાદ પડ્યો

Unseasonal rain, Rainfall in 130 talukas of Gujarat

ભરશિયાળે ગુજરાતના 130 તાલુકાઓમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી, વરસાદ પડતાં જ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી, ઠંડીમાં થયો વધારો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ