તમારા કામનું / આધાર નંબર પરથી પણ મોકલી શકાય છે પૈસા, જાણો મની ટ્રાન્સફરની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

uidai service aadhaar card update send money using aadhaar on bhim

જો તમે પણ ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવા માંગો છો પરંતુ જેને ચુકવણી કરવાની છે જેની પાસે કોઈ ફોન કે UPI એડ્રેસ નથી તો તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ છે. તમે આધાર નંબર દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ