તમારા કામનું / જલ્દી લો થઇ જાય છે મોબાઇલની બૅટરી તો ઓફ કરી દો આ 3 સેટિંગ

Turn off the battery of the mobile as soon as possible. Turn off these 3 settings

ફોનની બેટરી ફૂલ થવી તે આપણા માટે મહત્વની ચીજ છે. કેટલીક વાર ખોટા ટાઇમ પર આપણા ફોનની બેટરી ડ્રેન થઇ જાય છે અને આપણુ ખુબ જરૂરી કામ રોકાઇ જાય છે. કોઇ કામથી આપણે બહાર જતાં હોઇએ અને બેટરી ન હોવાથી આપણુ કામ અટકી પડે છે. ત્યારે બેટરી બચાવવા માટે લોકો ઇન્ટરનેટ ઓફ કરી દેતા હોય છે પરંતુ કેટલીક ટ્રીક છે જે અપનાવવાથી તમારી બેટરીનું આયુષ્ય લાંબુ થઇ જાય છે. 

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ