જાણવા જેવું / ટ્રાફિક પોલીસ આપની ગાડીની ચાવી કાઢી લે તો આપ કરી શકો છો ફરિયાદ, આ રહ્યા જરૂરી નિયમો

traffic police cannot confiscate your vehicle keys legal rights

કોઈ પણ પ્રકારનું વાહન ચલાવતી વખતે આપે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું અત્યંત જરૂરી છે. જો કે નિયમો તોડવા પર આપના પર દંડ પણ લાગી શકે છે. તેની સામે આપને અમુક અધિકારો પણ મળ્યા છે, જે આપના માટે જાણવા ખૂબ જરૂરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ