ગાંધીનગર / IAS સોનલ મિશ્રાને દિલ્હીમાં ડેપ્યુટશન, આ અધિકારીઓની થઈ બદલી તો કેટલાકને સોંપાયો વધારોના હવાલો, જુઓ લિસ્ટ

Three IAS and one IRS officer were given new charge

રાજ્યના ત્રણ IAS અને એક IRS અધિકારીને નવી જવાદારી સોંપાઈ છે, જેમાં IAS સોનલ મિશ્રા દિલ્હીમાં ડેપ્યુટશન પર જશે તેમજ મિલીન તોરવણે કમિશનર ગ્રામીણ વિકાસમાં બદલી કરાઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ