પહેલ / પ્લાસ્ટીક બોટલોના રિસાયકલિંગથી તૈયાર થાય છે આ સ્પેશિયલ જેકેટ, એક વસ્ત્ર તૈયાર કરવામાં કેટલી બોટલોની જરૂર? જાણો ખાસિયતો

This special jacket is made by recycling plastic bottles, how many bottles are needed to make one garment? Know the features

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશને દર વર્ષે 100 મિલિયન પીઈટી બોટલને રિસાઈકલ કરવાની યોજના બનાવી છે અને આ રિસાયકલ કરેલી બોટલોમાંથી કપડાં બનાવવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ