હેલ્થ / થાઈરોઈડને કારણે શરીરનું આ અંગ પણ થઇ જાય છે ફેલ, અસર દેખાય તો તાત્કાલિક કરો આ કામ

This organ of the body also fails due to thyroid

થાઇરોઇડ ગ્રંથિ ગળામાં હોય છે. તે ગળાની નીચે સાઈડ વચ્ચે પતંગિયાના આકારમાં હોય છે. થાઇરોઇડ નાનકડું અંગ છે, પરંતુ શરીરની કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ