તૈયારી / ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી વહેલી આવવાનો મોટો સંકેત આવ્યો સામે, દિલ્હીથી આવ્યો આ આદેશ

There was a big signal that the Gujarat Assembly elections would come soon

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ વહેલી આવવાના મોટા સંકેતો સામે આવી રહ્યાં છે. જેમાં સરકારે એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ રાજકોટનું એરપોર્ટનું કામ વહેલું પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ