દુબઇ / અજીબ કોર્ટ કેસઃ પત્નીએ જજને કહ્યું સાહેબ મારો પતિ બહુ પ્રેમ કરે છે મને તલાક આપો

the wife said to the judge, Sir, my husband loves me very much, I want a divorce

પતિ તથા પત્નીના સંબંધોમાં થઇ રહેલા ઝઘડાઓ કે વિવાદોને કારણે કોર્ટમાં તલાક લેવા માટે પહોંચી જાય છે. એટલુ જ નહીં ઘણી વખત તલાક લેવાનુ કારણ એકબીજા સાથે થયેલા નાના વિવાદ પછી જે મતભેદ અને ના મળતો પ્રેમ પણ હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ