હેલ્થ ટિપ્સ / કિડનીને અંદરથી સડાવી દે છે શરીરમાં જ બનતું યુરીક એસિડ, આ રીતે મેળવો છૂટકારો

The uric acid produced in the body destroys the kidney from the inside

યુરીક એસિડ શરીરમાં એક પ્રકારની ગંદકીની માફક જમા થાય છે. જેના વધતા વ્યાપને પગલે કિડનીમાં સડો પણ બેસી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ