નવતર પ્રયોગ / હવે આ દેશમાં વિજળી બનાવવા કરાશે કચરાનો ઉપયોગ, 2024 સુધીમાં યોજના થશે શરૂ

The UAE will now generate electricity from waste

સંયુક્ત અરબ અમિરાતમાં કચરાની સમસ્યા વધી રહી છે. જેથી તેઓ ટૂંક સમયમાં હવે કચરામાંથી વિજળી પેદા કરવાના છે.જેમા 2024 સુધીમાં તેઓ હવે કચરામાંથી વિજળી ઉત્પન્ન કરશે .

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ