આવુ કેમ ? / પ્રજાના પૈસા સાથે તંત્રની 'રમત': કરોડોના ખર્ચે ટેનિસ કોર્ટ બનાવ્યું, ઉપયોગ વગર જ બની ગયું ખંડેર

The tennis court built by amc at a cost of crores is in a dilapidated condition

કરોડોના ખર્ચે બનાવેવી ટેનિસકોર્ટ બની બિસ્માર, અમદાવાદના મેમનગર ટેનિસ કોર્ટના લોકાર્પણની તકતી પણ તુટેલી જોવા મળી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ