મહામંથન / રજાઓની હારમાળા વચ્ચે ગુજરાતમાં ફાઈવ ડે વીકની કેટલી જરૂર? શું વાસ્તવમાં કાર્યક્ષમતામાં સુધારો જોવા મળશે?

The Secretariat Employees Federation presented a five-day strike to the CM

gandhingar news: સચિવાલય કર્મચારી ફેડરેશને સીએમને રજૂઆત કરી છે. સાથે 19 પડતર પ્રશ્નો પણ રજૂ કર્યા છે. અને જો માગ ન સંતોષાય તો આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ