ઉત્તર પ્રદેશ / હંમેશા માટે તૂટી ગઈ આરીફ અને સારસની જોડી! અંતિમ વીડિયો જોઈને અનેક લોકો થઈ ગયા ઈમોશનલ

The pair of Arif and Saras broke forever!

ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્ય પક્ષી સરસ અને આરીફ વચ્ચેની મિત્રતા આસપાસના વિસ્તારમાં ખૂબ પ્રખ્યાત થઈ ગઈ હતી. બંને સાથે રહેતા અને ખાતા અને પીતા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ