રાજકારણ / મોદી સરકાર માત્ર પોતાના ''મિત્રોની'' સાથે જ છે, રાહુલ ગાંધીના ચાબખાં

The Modi government is only with its

રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે મોદી સરકાર માત્ર મિત્રો સાથે છે..પણ તેઓ દેશ ખેડૂતો-મજૂરો-વિદ્યાર્થીઓ સાથે છે જે અધિકારો અને સ્વાભિમાન માટે સત્યાગ્રહ કરી રહેલા સાથે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ