ચિંતાજનક / ગુજરાતમાં વિકરાળ સંકટના ભણકારા: આ નવ જિલ્લાઓ માથે મોટું જળ સંકટ, ડેમ થઈ રહ્યું છે ખાલી

The big water crisis over these nine districts, the dam is emptying

ખેડા, આણંદ, મહિસાગર સહિત મધ્યગુજરાતના નવ જિલ્લા માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. કડાણા ડેમમાંથી  7 જિલ્લાઓને અપાતું પાણી બંધ કરાયું  

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ