ડિમાન્ડ / ગુજરાતમાં ઠાકોર મુખ્યમંત્રી નહીં હોય તો ગામડામાં પગ નહીં મૂકવા દઈએ, જુઓ કોણે કર્યો હૂંકાર

thakor community demands for his own chief minister in gujarat elections 2022

હજુ તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી ક્યારે યોજાશે યોજાશે એ કંઇ નક્કી નથી. એ પહેલાં રાજ્યમાં કેટલાંક સમાજના આગેવાનો CM પોતાના સમાજમાંથી બને તેવી માંગ કરી રહ્યાં છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ